Zadejte klíčové slovo

Inovativní chemická a inženýrská řešení zlepšující účinnost kotlů, emise a rekuperaci vody z průmyslových a energetických závodů

O společnosti EES Corp

EES je čistá energetická společnost využívající inovativní chemii a inženýrství pro energetickou účinnost a kontrolu znečištění. EES poskytuje energetickým zařízením po celém světě vylepšení spalování, optimalizaci výkonu kotle, snižování emisí a technologii úpravy vody. >>

EES také vlastní Delta Measurement & Combustion Controls LLC (DMCCO).

EES získala společnost Novinda's Upravená silikátová technologie pro kontrolu rtuti.

Případové Studie

Zmírnění strusky z kotle - CoalTreat

EES provedl úspěšnou demonstraci na 750MW tangenciálním spalovacím PC kotli pomocí technologie EES © CoalTreat ™ pro řízení strusky v kotlích PRB.

Vylepšení hořáku a konverze paliva

Přeměna kotle na zemní plyn (s možností využití dvou paliv) ke snížení emisí NOx. NOx se snížil o 80% vypalovacího plynu pomocí IFGR při současném snížení CO.

Selektivní vstřikovače SNCR s nekatalytickou redukcí

EES / STEP Combustion dosáhlo snížení 39% NOx na jednotce 2 x 400 MW, spalováním dílčího asfaltu s 35% obsahem popela. Systém SNCR dosáhl redukce NOx o 39% s únikem amoniaku <5 ppm pouze s 4 vstřikovači.