Zadejte klíčové slovo

NOx a SO₂

Systémy monitorování NO & NOx

Kontinuální monitor NOx a SO₂

Nízkoúrovňové nepřetržité monitorování NO a NOx ve spalinách je nezbytné pro řízení systémů deNOx SCR (a SNCR). Systémy pro monitorování NO a NOx společnosti Delta Measurement obsahují vlastní konstrukci extrakční sondy a design chemiluminiscenčního analyzátoru poskytující přesné SCR / SNCR umožňující měření a regulaci vstupních a výstupních NOx. Robustní systémy poskytují roky bezúdržbového provozu i v prostředích s vysokým popelem a vysokým obsahem síry.

Produkty Delta Measurement jsou ideální pro náročné monitorovací a řídicí aplikace. Přiložená literatura a specifikace produktu uvádějí další podrobnosti.

Konstrukce sondy Delta Measurement nabízí bezúdržbový provoz v prostředích s vysokým obsahem popela a vysokým obsahem síry