Zadejte klíčové slovo

SCR

Kontrola znečištění ovzduší

Selektivní katalytická redukce (SCR)

Systémy SCR se selektivní katalytickou redukcí

Systémy SCR

STEP Combustion také navrhuje, konstruuje a poskytuje systémy selektivní katalytické redukce (SCR), které poskytují nejvyšší úroveň redukce NOx. Jak název napovídá, SCR používá katalyzátor a vstřikované činidlo, jako je amoniak nebo močovina, k přeměně NOx na elementární dusík (N2. Činidlo se vstřikuje před kryt katalyzátoru a mísí se se spalinami. Redukci NOx systému SCR lze upravit. na základě rozměrů katalyzátoru, materiálů katalyzátoru, hustoty buněk, vstřikování činidla, teplot atd.

STEP poskytuje služby ladění a správy SCR i kompletní systémy včetně manipulačních skluzů, vstřikovacího zařízení, katalyzátoru, pouzder reaktorů a pomocného vybavení. Nabízíme katalyzátorové materiály v několika typech, včetně homogenního voštinového nebo vlnitého katalyzátoru, stejně jako deskového katalyzátoru. STEP vybírá materiál katalyzátoru od jednoho z několika výrobců katalyzátorů na základě požadavků aplikace. To nám umožňuje sladit katalyzátor s provozními podmínkami a složkami spalin a zároveň integrovat naše vstřikovací a řídicí systémy.

STEP Combustion má několik zkušených techniků v terénu, kteří poskytují technickou podporu při spouštění a provozu systémů STEP SCR.