Zadejte klíčové slovo

Monitorování SO3

Polní služby

SO3 monitor

 EES poskytuje kontinuální SO3 Monitorovací služby pro elektrárny. Oxid sírový (SO3) vzniká při hoření fosilních paliv jako vedlejší produkt

výroba energie a také se používá nebo vyrábí v mnoha průmyslových procesech. Při teplotách pod asi 200 ° C SO3 kombinuje s vodní párou za vzniku kyseliny sírové, která má korozivní účinky na povrchy rostlin, jako jsou předehřívače vzduchu a na životní prostředí.

V elektrárnách EES je SO3 měřicí zařízení poskytuje údaje, které umožňují provozovatelům elektráren nejúčinněji spalovat palivo, aby se minimalizovala koroze a omezil se výboj kyselin do životního prostředí. TAK3 Monitorování a průběžné testování je také důležité tam, kde je tvořen jako vedlejší produkt (např. NOx Control Systems).

Technické specifikace

 • Rozsah: 0-200 ppm
 • Přesnost: +/- 5% odečtu (v kalibrovaném rozsahu)
 • Doba odezvy: přibl. 60 sekund
 • Okolní teplota: 0-104 ° F
 • Požadavky na napájení: 110VAC 50 / 60Hz, 350W

Aplikace a výhody

 • Optimalizace ohřívače vzduchu
 • Studie účinnosti
 • Optimalizace kotle a SCR
 • Výkon a optimalizace ESP / FGC
 • Hodnocení oblaku
 • Dopad alternativních paliv
 • Budoucí testování souladu