Zadejte klíčové slovo

Bezpečnost

Bezpečnost především

V EES je bezpečnost základní hodnotou a odpovědností, kterou bereme vážně, abychom zajistili blahobyt našich zaměstnanců, dodavatelů a klientů.
Usilujeme o to, aby naši zaměstnanci byli v bezpečí, zdraví, dobře vyškoleni a angažovaní. Tím, že se zdraví a bezpečnost stávají osobní odpovědností, se naši zaměstnanci každodenně zavazují dodržovat bezpečné pracovní postupy, dbát na bezpečnost spolupracovníků a zajišťovat bezpečné pracovní podmínky pro všechny - ať už v terénu nebo v kanceláři.

Naše kultura bezpečnosti nám také umožňuje udržovat vynikající hodnocení EMR a DART a být součástí platforem řízení rizik v bezpečnostním dodavatelském řetězci Isnetworld a Avetta.