Zadejte klíčové slovo

Navy

Navy

EES nabízí technologie regulace emisí včetně SCR pro regulaci emisí oxidů dusíku (NOx) z námořních aplikací. Znečištění ovzduší z lodí a mořských aplikací roste a globální emisní normy jsou stále přísnější. Mezinárodní námořní organizace (IMO) vyhlašuje postupně přísnější omezení emisí NOx z plavidel na základě jejich data instalace motoru, přičemž nejpřísnější požadavky úrovně III začínají platit v určených emisních kontrolních oblastech (ECA) počínaje rokem 2016.

EES má rozsáhlé zkušenosti se systémy SCR pro stacionární zdroje. Naše zkušenosti s redukcí SCR a NOx zahrnují širokou škálu plynných, kapalných a pevných paliv, včetně: zemního plynu, rafinérského plynu, syntézního plynu, destilátových olejů, zbytkových olejů, petroleje a uhlí.