Voer uw trefwoord in

KLeeNwater

Behandeling van het water

KLeeNwater

KLeeNwater minimaliseert lozing van afvalwater tot het punt van Zero Liquid Discharge (ZLD)

KLeeNwater, een joint venture tussen Environmental Energy Services en ProChem, Inc, biedt totale waterbeheeroplossingen voor de stroomopwekkingsmarkt. KLeeNwater ontwerpt, fabriceert, installeert en exploiteert waterbehandelingssystemen die op maat zijn gemaakt om te voldoen aan specifieke vereisten voor terugwinning of afvoer van fabriekswater. Door de selectieve toepassing van zowel fysische als chemische waterbehandelingstechnieken, stelt KLeeNwater energiecentrales in staat afvalwater te behandelen en te recyclen voor hergebruik of het lozen van afvalwater te minimaliseren tot het punt van Zero Liquid Discharge (ZLD). KLeeNwater-oplossingen zijn zeer effectief in het verwijderen van verontreinigingen, waaronder arseen, nitraten, selenium, bromiden, chloriden en totale zwevende deeltjes, waarvan er vele worden genoemd in de USEPA Coal Combustion Residual (CCR) en Effluent Limitation Guidelines (ELG).

KLeenWater biedt een volledige reeks procesapparatuur en -systemen voor waterbehandeling die kunnen worden ontworpen en geïntegreerd in overeenstemming met de specifieke waterbehandelingstoepassing. De belangrijkste apparatuur en systemen die routinematig in energiecentrales worden geïnstalleerd, zijn onder meer:

Conventionele neerslagsystemen Toevoegingen van stollingsmiddel of polymeer
Reactietanks en Clarifiers Reagens mengen en vaste stoffen bezinken
Metaloc Ionenwisselsystemen (alleen kolom) Verwijdering van een- en tweewaardige kationen (Na +) (K +) (Ca ++) (Mg ++) en anionen (chloriden, sulfaten)
OWS Membraan olie / waterscheiding
I-MICRO Industriële microfiltratiemembranen verwijderen zwevende deeltjes en olie en vet
I-UF Industriële ultrafiltratiemembranen verwijderen colloïdale materialen
I-PRO Industriële omgekeerde osmosemembranen verwijderen opgeloste vaste stoffen
B-PRO Verdere verwijdering van opgeloste stoffen uit brak water met behulp van omgekeerde osmosemembranen

Belangrijke toepassingen in de energie-industrie voor KLeeNwater

Krachtcentrales met gecombineerde cyclus gasturbines (STEG)

Watervereisten binnen STEG-installaties omvatten suppletiewater van hoge zuiverheid naar de warmteterugwinningsstoomgenerator (HRSG), water voor injectie in verbrandingsturbines voor vermogensvergroting of NOx-regeling, en suppletiewater voor verdampingskoelers van verbrandingsturbines, vernevelingssystemen en koeltorens. Van deze watervoorzieningseisen hebben koeltorens de grootste impact op het gebruik van suppletiewater en de afvoer van afvalwater.

Omdat suppletiewaterbronnen zeer variabel zijn en grijswater of grondwater van lage kwaliteit kunnen bevatten, zijn hoge gehaltes aan zwevende stoffen, koper en zink uitdagingen die gemakkelijk kunnen worden aangepakt met een effectieve voorbehandeling gevolgd door KLeenWater I-MICRO en I-PRO membraan processen. De combinatie van deze processen met kristallisatie van pekel resulteert in een totale ZLD-oplossing voor hergebruik van water en wordt hieronder weergegeven:

KLeeNwater is een ZLD-oplossing voor totaalhergebruik van waterKolencentrales die gebruikmaken van natte rookgasontzwaveling (FGD)

Naast de ELG-regels van de EPA, moeten kolencentrales ook voldoen aan de regels voor kolenverbrandingsresiduen (CCR), wat zal leiden tot vijversluitingen, omzettingen van natte naar droge bodemas en een behoefte aan waterhergebruik of Zero Liquid Discharge (ZLD). . De laatste regel vereist onder meer ZLD voor bodemas en vliegas, en fysische / chemische plus biologische zuivering voor FGD scrubber afvalwater. De geavanceerde voorbehandelingschemie van KLeeNwater in combinatie met IPRO (hieronder weergegeven) stelt klanten in staat om de behoefte aan gecompliceerde biologische systemen te vervangen en zorgt ervoor dat een zeer kleine component van het influent verdampt of stolt en de verwijdering van Se en zware metalen voltooit. KLeeNwater maakt hergebruik mogelijk van gesloten kringloop bodemasspoelstromen in de FGD.

KLeeNwater geavanceerde voorbehandelingschemie + IPRO zorgt voor volledige verwijdering van Se en zware metalen.Belangrijkste voordelen van KLeeNwater voor koleninstallaties

  • Het wisselen van lading is geen probleem - Het systeem kan zonder problemen worden uitgeschakeld en ingeschakeld
  • Geschikt voor het beheren van verschillende brandstofbronnen - De I-PRO-behandelingstechnologie behandelt verschillende brandstofbronnen zonder invloed op de kwaliteit van het behandelde water
  • Voldoet aan de huidige ELG-voorschriften - In staat om te voldoen aan vrijwillige BBT-limieten
  • Aanzienlijke verminderingen van chloriden, bromiden, sulfaten, boor, metalen en alle vormen van selenium voor lokale vergunningen

Met KLeenWater kan uw installatie 100% ZLD bereiken voor de fractie van de kapitaalinvestering voor meer traditionele ZLD-systemen.