Voer uw trefwoord in

SCR

Controle van luchtverontreiniging

Selective Catalytic Reduction (SCR)

Selectieve katalytische reductie SCR-systemen

SCR-systemen

STEP Combustion ontwerpt, ontwikkelt en levert ook selectieve katalytische reductie (SCR) -systemen die het hoogste niveau van NOx-reductie bieden. Zoals de naam al aangeeft, gebruikt de SCR een katalysator en geïnjecteerd reagens zoals ammoniak of ureum om NOx om te zetten in elementaire stikstof (N2. Het reagens wordt stroomopwaarts van de katalysatorbehuizing geïnjecteerd en vermengt zich met het rookgas. De NOx-reductie van het SCR-systeem kan worden ontworpen op basis van katalysatorafmetingen, katalysatormaterialen, celdichtheid, reagensinjectie, temperaturen, etc.

STEP levert SCR-afstemming en -beheerdiensten, evenals complete systemen, waaronder het hanteren van skids, injectieapparatuur, katalysator, reactorbehuizingen en ondersteunende apparatuur. We bieden katalysatormaterialen in verschillende soorten, waaronder homogene honingraatkatalysator of gegolfde katalysator, evenals plaatkatalysator. STEP selecteert katalysatormateriaal van een van de verschillende katalysatorfabrikanten op basis van de toepassingsvereisten. Hierdoor kunnen we katalysator afstemmen op bedrijfsomstandigheden en rookgasbestanddelen, terwijl we onze injectie- en controlesystemen integreren.

STEP Combustion heeft verschillende ervaren field engineers die technische ondersteuning bieden bij het opstarten en bedienen van de STEP SCR systemen.