ป้อนคำหลักของคุณ

ลด NOx 39% ด้วย SNCR บนหน่วย 2 x 400 เมกะวัตต์พร้อมหัวฉีด 4 หัว

กรณีศึกษา

ลด NOx 39% ด้วย SNCR บนหน่วย 2 x 400 เมกะวัตต์พร้อมหัวฉีด 4 หัว

หัวฉีด SNCR แบบ Selective Non-Catalytic Reduction

EES & STEP Combustion บรรลุ 39% ในการลด NOx บน 2 x 400 MW ในเม็กซิโก เครื่องนี้มีเตาเผาแบบ T-จำนวน 20 เตาและเผาถ่านหินซับบิทูมินัสที่มีเถ้า 35% ระบบใช้เพียง 4 SNCR หัวฉีด SARIS เพื่อลด NOx 39% และสลิปแอมโมเนียน้อยกว่า 5 ppm